Đăng kí dùng thử cấu hình cao

Chính sách dùng thử áp dụng với các khách mới sử dụng dịch vụ Cloud Server của BizFly Cloud.

Khách hàng đăng ký mới sẽ được sử dụng cloud server miễn phí 3 ngày với cấu hình CPU: 2 Core, RAM: 2GB, ổ cứng HDD: 100 GB và SSD: 60GB, xem thêm chính sách tại đây.

Nếu bạn có nhu cầu dùng thử cấu hình cao hơn, vui lòng đăng ký theo mẫu dưới đây hoặc liên hệ hotline: 024 7302 8888 để được hỗ trợ kịp thời.

1 Họ và Tên
2 Email *
3 Số điện thoại *
4 Quy mô sử dụng *
5 Mục đích sử dụng *


6 Cấu hình máy chủ hiện tại bạn đang sử dụng
7 Cấu hình đăng ký *

Số Server, CPU, RAM, HDD, SSD 

Đừng bao giờ gửi mật khẩu qua Form này!