Đăng ký trải nghiệm sớm BizFly Kubernetes

BizFly Kubernetes Engine là dịch vụ giúp bạn nhanh chóng khởi tạo một Kubernetes cluster chỉ với vài thao tác click chuột, đồng thời giải phóng hoàn toàn bạn khỏi công việc vận hành cluster, chúng tôi sẽ làm việc đó thay bạn.

1 Email *

Email của quý khách:

2 Số điện thoại

Số điện thoại của quý khách:

3 Quý khách đã từng dùng Kubernetes chưa?
4 Tính năng cần thiết cho nhu cầu của quý khách?
5 Ý kiến đóng góp:

Quý khách đóng góp ý kiến giúp BizFly phát triển để mang đến các dịch vụ tốt nhất.

Đừng bao giờ gửi mật khẩu qua Form này!