Cài đặt

Mục này bao gồm các cài đặt kết nối khác như Kết nối API, Các ứng dụng kết nối, Setup các cấu trúc dữ liệu và các tùy biến khác liên quan đến hệ thống.

1. Các ứng dụng tích hợp

+ Để truy cập cửa sổ danh sách các ứng dụng tích hợp. Tại cửa sổ làm việc CRM Bizfly => bấm Quản lý(1) => Cài đặt(2) => chọn Các ứng dụng tích hợp(3)

+ Danh sách các ứng dụng được hỗ trợ tích hợp bao gồm:

 • Các ứng dụng tích hợp được phát triển bởi Bizfly: Cho phép tích hợp thêm các ứng dụng do Bizfly nghiên cứu phát triển như: Bizfly Mail, Chatbot, SMS, FB Ads, Ticket,...
 • Các ứng dụng chat: Cho phép tích hợp các ứng dụng chat như: Tawk To, Line, Viber, Telegram,... để thu thập dữ liệu khách hàng. Các ứng dụng này sẽ được kết nối với CRM Bizfly thông qua các webhook nhúng, Tokendo bên ứng dụng cung cấp hoặc Chatbot do người dùng tự khởi tạo và lấy mã kết nối.
 • Các ứng dụng từ bên thứ 3: Cho phép sử dụng để kết nối với một số các ứng dụng của bên thứ 3 như: IPOS, Ladipage, KiotViet, Salesfoce, Fresh Sales, Nextify,... Để kết nối các ứng dụng này, yêu cầu người dùng phải có được API do bên ứng dụng cần tích hợp, sau đó sử dụng API đó kết nối với CRM Bizfly để đồng bộ dữ liệu giữa các bên.
 • Tích hợp các tổng đài: Cho phép kết nối với các tổng đài được hỗ trợ như VCcloud, VFone, Stringee, PA, OMICALL, CMC, Cloud Phone,... Sau khi kết nối người dùng có thể tương tác trực tiếp với khách hàng ngay trên hệ thống CRM Bizfly. Để xem chi tiết hướng dẫn chi tiết việc kết nối với từng tổng đài, vui lòng xem: Hướng dẫn kết nối các tổng đài tích hợp

2. Cấu trúc dữ liệu

+ Đây là khu vực liệt kê các danh mục module quản lý trên CRM Bizfly (Một số module như Báo cáo phân quyền, Ghi chú, SMS,... không được liệt kệ tại đây).

+ Để truy cập cửa sổ làm việc. Tại cửa sổ làm việc CRM Bizfly => bấm Quản lý(1) => Cài đặt(2) => chọn Cấu trúc dữ liệu(3)

+ Danh sách các Module trong cấu trúc dữ liệu bao gồm các module cần chú ý sau:

 • Các module nằm trong mục (A) CÁC MODULE CƠ BẢN đều có api đi kèm giúp doanh nghiệp chủ đông trong việc tích hợp với hệ thống bên thứ 3 hoặc hệ thống sẵn có của mình. Để cấu hình API vui lòng xem hướng dẫn mục (3. API Tích hợp) bên dưới.
 • Các Các module ở mục (A) CÁC MODULE CƠ BẢN có thể chủ động cài đặt và cấu trúc các trường thông tin theo ý muốn của doanh nghiệp mà không có bất kỳ giới hạn nào (Bao gồm cả việc thay đổi tên module theo ý muốn của người dùng).
 • Các module mở rộng ở mục (D) CÁC MODULE MỞ RỘNG nếu doanh nghiệp có nhu cầu phát sinh có thể chủ động sử dụng hoặc liên hệ với CRM Bizfly để được hỗ trợ tốt nhất.
 • Các module còn lại, người dùng có thể tùy chỉnh cấu trúc và tên theo ý muốn.

3. API Tích hợp

+ Hệ thống Crm Bizfly có mở các api cho doanh nghiệp chủ động việc kết nối với hệ thống có sẵn của doanh nghiệp hoặc bên thứ 3 khác. Bằng cách chủ động tạo api key, api secret key và cấp các key này cho bên thứ 3 để họ kết nối. Với mỗi cặp api key, api secret key bên thứ 3 chỉ có thể truy xuất dữ liệu của chính doanh nghiệp của bạn. Người dùng có thể tìm hiểu thêm về API Tích hợp do CRM Bizfly cung cấp tại https://crm.bizfly.vn/apidoc/doc

+ Để truy cập cửa sổ làm việc. Tại cửa sổ làm việc CRM Bizfly => bấm Quản lý(1) => Cài đặt(2) => chọn API tích hợp(3)

+ Màn hình hiện ra giao diện cài đặt API Tích hợp. Người dùng có thể xem các tài liệu API Tích hợp bằng cách click vào Link document(1) (Hình dưới)

+ Cũng tại cửa sổ này có các mục  BIZFLY PROJECT TOKEN API TÍCH HỢP thêm các cặp API Key, API Secret Key. Cụ thể:

    - BIZFLY PROJECT TOKEN(2) là token để xác định dự án (project) mà bạn sẽ sử dụng API để tích hợp.

    - Trong mục API TÍCH HỢP(3)API Key dùng để xác thực, tạo đường vào dự liệu của bạn cho đối tác mà bạn muốn họ vào dữ liệu của bạn.

+ Để thêm API Key bấm "Thêm api key" (Hình dưới). Sau khi bấm "Thêm api key". Một cửa sổ Popup mở ra, Hệ thống thông báo sẽ tạo cho bạn thêm 1 api key để bạn có thể kết nối với Crm Bizfly và hỏi bạn có chắc chắn muốn thực hiện? Nếu xác nhận thì bấm OK, không thì bấm Hủy

+ Api Key có chức năng phân quyền là khi bạn cấp một Api key đi cùng với quyền hạn bạn mong muốn cho Api key này, nó sẽ giúp bạn giới hạn quyền của đối tác khi vào dữ liệu của bạn với Api key này. Để phân quyền cho API Key, chọn nút "Sửa"

 

Cửa sổ Popup mở ra, người dùng có thể thay đổi thông tin bằng cách "Tíck chọn" để thêm quyền hoặc "Bỏ tick" để hủy quyền nào đó, sau đó bấm "Cập nhật" để lưu lại.

4. Webhook

+ Webhook là một tính năng cho phép đẩy data từ Web app hoặc các phần mềm từ bên thứ 3 tương thích với nền tảng của CRM Bizfly một cách đơn giản và nhanh chóng.

+ Các tính năng chính của Webhook trên CRM Bizfly

 • Xác thực qua token
 • Chọn trường dữ liệu tương ứng để đổ vào nhiều kho khác nhau (Khách hàng, Deal...)
 • Gán giá trị mặc định cho bản ghi. Ví dụ nguồn khách hàng (Key trường là source) đổ qua webhook;

 

5. Tùy chọn của dự án

+ Đây là mục cho phép người dùng tùy chỉnh dự án của mình. Theo đó, người dùng có thể tắt/bật một tính năng nào đó theo ý muốn.

6. Cấu hình trang chủ

+ Đây là mục cho phép người dùng tùy chỉnh trang chủ của dự án mình quản lý. Theo đó, người dùng có thể thay đổi tùy chọn và thứ tự hiển thị của các menu ngoài trang chủ theo ý muốn.