Push Message

Mục đích: Push các thông báo đến khách hàng qua các kênh ứng dụng chat OTT như: Vibe, Line, Telegram,...

+ Để vào cửa sổ làm việc Push Message, thực hiện như sau:

- Tại cửa sổ làm việc CRM Marketing(1) => bấm chọn Push Message(2)

- Danh sách các chiến dịch Push Message mở ra. Tại đây người dùng có thể Thêm, Sửa, Xóa chiến dịch Push Message.

1. Thêm mới chiến dịch Push Massage.

- Tại cửa sổ danh sách Chiến dịch gửi tin => bấm "Thêm mới chiến dịch" để thực hiện thêm mới.

- Tại cửa sổ thêm mới chiến dịch Push Message: (Bên dưới)

  • Mục Tên chiến dịch -> Nhập tên chiến dịch (Tùy ý)
  • Mục Mô tả chiến dịch -> Nhập mô tả về chiến dịch (Có thể nhập hoặc không)
  • Mục Nội dung tin nhắn -> Nhập nội dung tin nhắn sẽ gửi đến khách hàng khi thực hiện chạy chiến dịch.
  • Nút Bấm chọn người dùng -> bấm vào để chọn những khách hàng sẽ nhận được tin nhắn khi chạy. Khi bấm vào, danh sách khách hàng mở ra. Tick chọn những khách hàng mong muốn nhận tin, sau đó bấm "Chọn người dùng". Popup mở ra, chọn Lấy theo danh sách đã chọn, sau đó bấm "Tiếp tục"
  • Mục Chọn kênh gửi tin nhắn -> chọn kênh sẽ gửi tin nhắn tới khách hàng (Viber, Line, Telegram,...)
  • Nếu gửi 1 lần thì tick chọn, gửi nhiều lần thì bỏ trống.
  • Bấm "Lưu nháp" để thực hiện lưu bản nháp sẵn. Hoặc bấm "Lưu & Gửi" để chạy chiến dịch ngay sau khi tạo.

2. Cập nhật (Sửa, Xóa) chiến dịch Push Message

- Tại cửa sổ danh sách Chiến dịch gửi tin, bấm vào biểu tượng  (Cài đặt) => chọn:

  • Cập nhật(1) để sửa chiến dịch gửi tin nhắn Push Message.
  • Xóa bản ghi(2) để xóa chiến dịch không cần sử dụng nữa.