Contact

Contact: Về cơ bản giống Lead, tuy nhiên đã được phân loại và phân tầng khách hàng. Tức là sau khi dữ liệu đổ về Lead thì sale sẽ tiến hành phân tầng và nhóm những khách hàng tiềm năng có cơ hội bán hàng, sau đó sẽ chọn lọc và đưa về Contact

+ Để vào cửa sổ làm việc Contact, thực hiện như sau:

  • Tại cửa sổ làm việc CRM Sale(1) => bấm chọn “Contact”(2)

  • Danh sách Contact mở ra. Tại đây, người dùng có thể thực hiện các tính năng như mục Danh sách khách hàng