SMS Marketing

Mục đích sử dụng: Chạy các chiến dịch khuyến mãi, gửi SMS về tin nhắn điện thoại cho khách hàng.

Có 2 loại chiến dịch SMS Marketing là: Campain và Automation

+ SMS Marketing cho phép người dùng tạo và Quản lý template (Các tin nhắn mẫu), tạo và Quản lý chiến dịch SMS, xem lại Lịch sử gửi SMS.

1. Quản lý Template SMS

+ Template SMS là một dạng tin nhắn mấu, các Template này người dùng có thể tạo sẵn để dùng cho mỗi đợt chiến dịch SMS khác nhau. Để quản lý các Template SMS. Từ cửa sổ làm việc CRM Marketing(1) =>bấm "SMS Marketing"(2) =>chọn "Quản lý template SMS"(3)

+ Cửa sổ danh sách Template SMS mở ra. Tại đây, người dùng có thể thêm mới, sửa, xóa các template. Thực hiện như sau:

1.1. Thêm Template

+ Tại cửa sổ danh sách Template SMS, bấm chọn "Thêm Template"

+ Cửa sổ thêm mới mở ra, thao tác theo hình dưới.

1.2. Sửa, Xóa, Lịch sử gửi tin nhắn

+ Sau khi thêm Template hoàn tất, sẽ quay trở lại danh sách Template SMS. Tại đây, người dùng có thể bấm vào công cụ  (Cài đặt) tương ứng với mỗi Template để thực hiện: Sửa(2), Xóa(3), Xem Lịch sử gửi tin nhắn(1) mà Template này đã gửi.

2. Quản lý chiến dịch SMS

+ Để vào cửa sổ làm việc Quản lý chiến dịch SMS: Từ cửa sổ làm việc CRM Marketing(1) =>bấm "SMS Marketing"(2) =>chọn "Quản lý chiến dịch SMS"(3)

+ Cửa sổ danh sách Chiến dịch SMS mở ra, tại đây, người dùng có thể thực hiện:

2.1. Thêm chiến dịch

- Tại cửa số danh sách Chiến dịch SMS => bấm "Thêm chiến dịch"

Cửa sổ thêm mới chiến dịch mở ra, thao tác tại các mục trong ảnh như sau:

(1)Điền tên chiến dịch -> Điền tùy ý.

(2)Mô tả chiến dịch -> Viết mô tả về chiến dịch, có thể điền hoặc không.

(3)Chọn mẫu tin nhắn -> Có 2 trường hợp:

  • Trường hợp 1: Nếu không có mẫu thì nhập nội dung cần gửi trực tiếp vào ô Nội dung gửi bên dưới.
  • Trường hợp 2: Nếu có mẫu tin nhắn thì bấm vào sau đó chọn đến Template SMS đã tạo trước đó. Khi chọn được Template SMS rồi thì phần Nội dung bên dưới không cần nhập vì sẽ lấy luôn nội dung có sẵn trong Template SMS.

(4)Bấm chọn người dùng -> Khi bấm vào, danh sách khách hàng mở ra, tick chọn những khách hàng cần gửi sau đó bấm "Chọn người nhận" bên dưới. Popup mở ra, bấm chọn Lấy theo danh sách đã chọn, sau đó bấm "Tiếp tục"

(5)Chọn đầu số gửi đi -> chọn đầu số mà bạn muốn làm số gửi đi.

(6)Trạng thái -> Có 3 trạng thái, cần chọn 1 trong 3:

  • Chiến dịch mới: Nếu chọn trạng thái này, sẽ tạo chiến dịch mà chưa chạy.
  • Chiến dịch đang chạy: Nếu chọn trạng thái này, sau khi tạo xong chiến dịch sẽ chạy ngay lập tức.
  • Dừng chiến dịch: Nếu chọn trạng thái này, chiến dịch sẽ tạo mà không chạy. 

+ Mục Không kiểm tra trùng và Tin nhắn OTP có thể tick chọn hay không tùy theo nhu cầu.

+ Sau khi hoàn tất việc nhập liệu và lựa chọn theo ý muốn, bấm "Lưu" để thêm chiến dịch.

2.2. Các thao tác quản lý khác trong chiến dịch

+ Sau khi thêm mới chiến dịch, chiến dịch mới thêm sẽ xuất hiện tại danh sách Chiến dịch SMS. Tại danh sách Chiến dịch SMS, người dùng có thể thao tác thêm các tính năng như: Xem chi tiết, Cài đặt chiến dịch, Thêm người nhận, Xóa

Để thực hiện, tại màn hình danh sách Chiến dịch SMS, bấm vào biểu tượng  (Cài đặt) tương ứng với mỗi chiến dịch cần thao tác. Menu mở ra, chọn tính năng muốn thao tác, cụ thể:

(1)Xem chi tiết -> Xem chi tiết chiến dịch, bao gồm cả xem log đã gửi từ chiến dịch này.

(2)Cài đặt chiến dịch -> Sửa chữa, cập nhật lại chiến dịch khi có thay đổi.

(3)Thêm người nhận -> Khi muốn thêm người nhận vào chiến dịch nào đó, bấm vào menu Thêm người nhận. Cửa sổ nhỏ mở ra, "Bấm vào để chọn người dùng". Danh sách khách hàng mở ra, tick chọn những khách hàng cần gửi sau đó bấm "Chọn người nhận" bên dưới. Popup mở ra chọn Lấy theo danh sách đã chọn, sau đó bấm "Tiếp tục". Cuối cùng bấm "Cập nhật" để thêm người nhận vào chiến dịch.

(4)Xóa -> Để xóa chiến dịch không còn sử dụng nữa.

3. Lịch sử gửi SMS

+ Mục đích: Xem lại lịch sử gửi SMS đi

+ Để xem lịch sử gửi SMS, thực hiện như sau:

- Từ cửa sổ làm việc CRM Marketing(1) =>bấm "SMS Marketing"(2) =>chọn "Lịch sử gửi SMS"(3)

- Cửa sổ hiển thị ra danh sách đã gửi đi bao gồm các thông tin: Tên, Số điện thoại, Content (Nội dung gửi), Thời gian tạo, Người gửi, trạng thái…