Hướng dẫn kết nối tổng đài PA (Pavietnam)

Để cài đặt kết nối tổng đài PA, thực hiện như sau:

1. Lấy thông tin API Key, Hotline, Số máy lẻ bên trang Pavietnam

Sau khi đăng ký tài khoản và mua gói dịch vụ Tổng đài bên Pavietnam, hãy đăng nhập vào tài khoản đã mua dịch vụ sau đó thực hiện như sau:

a. Lấy thông tin API Key

 • Truy cập vào Pavietnam theo đường link: https://crm.pavietnam.vn/
 • Tại cửa sổ của trang Pavietnam, bấm chọn “Quản lý tài khoản”(1) => chọn “Quản lý API”(2)
 • Copy hoặc ghi nhớ mã API Key này để điền vào khi thiết lập kết nối tổng đài PA với CRM Bizfly.

 • Kéo xuống dưới sẽ thấy dòng API Key. Copy hoặc ghi nhớ mã API Key này để điền vào khi thiết lập kết nối tổng đài PA với CRM Bizfly.

b. Lấy thông tin Hotline

 • Tại cửa sổ của trang Pavietnam, bấm chọn “Dịch vụ”(1) => chọn “Quản lý dịch vụ”(2) tương ứng với dịch vụ Tổng đài đang sử dụng để chuyển sang cửa sổ làm việc Cloud Phone của Pavietnam

 • Tại cửa sổ Cloud Phone của Pavietnam => bấm vào mục Định tuyến(1) và hãy copy hoặc ghi nhớ số hotline mà Pavietnam cung cấp để điền vào khi thiết lập kết nối tổng đài PA với CRM Bizfly.

c. Lấy thông tin Số máy lẻ

 • Tại cửa sổ Cloud Phone của Pavietnam => bấm vào mục Số nội bộ(1) và hãy copy hoặc ghi nhớ số máy lẻ mà Pavietnam cung cấp(2) để điền vào khi thiết lập kết nối tổng đài PA với CRM Bizfly.

2. Kết nối tổng đài PA với CRM Bizfly

a. Truy cập vào cửa sổ cấu hình tổng đài

Có 2 cách để truy cập vào cửa sổ danh sách Tổng đài tích hợp

Cách 1: Truy cập vào hệ thống CRM Bizfly theo đường link: https://appcrm.bizfly.vn

 • Bấm chọn mục “Call, Tổng đài”

 • Trên menu bấm chọn “Cài đặt”

Cách 2: Tại cửa sổ làm việc CRM Bizfly. Bấm chuyển sang tap “Quản lý”(1)

 • Tại cửa sổ làm việc Quản lý(1) => bấm Cài đặt(2) => chọn “Các ứng dụng tích hợp”(3)

 • Tại cửa sổ Danh sách các ứng dụng tích hợp, Kéo xuống dưới cùng sẽ thấy mục TÍCH HỢP CÁC TỔNG ĐÀI. Trong khung này bấm vào “Xem chi tiết” của một tổng đài bất kỳ để chuyển sang mục Cài đặt tổng đài

b. Cấu hình kết nối tổng đài PA với CRM Bizfly

 • Tại cửa sổ cấu hình tổng đài, thực hiện như sau (Hình dưới)
 • (1)Bấm chọn vào tổng đài PA
 • (2)Chọn Tab Thông tin tích hợp
 • (3)Điền API Key (API Key này lấy bên trang web Pavietnam Hướng dẫn bên trên)
 • (4)Bấm “Thêm hotline”
 • (5)Điền hotline (Hotline này lấy bên Pavietnam, Hướng dẫn bên trên)
 • (6)Điền Các đầu số tương ứng với Hotline (Đầu số này là số máy lẻ được lấy bên Pavietnam, Hướng dẫn bên trên)
 • Sau khi hoàn tất bấm “Cập nhật”(7) để kết thúc quá trình cài đặt tổng đài PA.

+ Bước tiếp theo: Copy đường link webhook (8) (Hình trên) để điền vào cấu hình tài khoản bên Pavietnam, thực hiện như sau:

 • Truy cập vào Pavietnam theo đường link: https://crm.pavietnam.vn/
 • Tại cửa sổ của trang Pavietnam, bấm chọn “Quản lý tài khoản”(1) => chọn “Cấu hình tài khoản”(2)
 •  Tại mục Thiết lập cho API, dòng Đường dẫn thông báo cuộc gọi(3): Dán (Paste) đường link webhook lấy ở (8) (Hình trên) vào, sau đó bấm “Cập nhật cấu hình”(4) để lưu lại.

3. Gán số máy lẻ cho nhân viên có yêu cầu sử dụng.

Để gán số máy lẻ cho nhân viên, thực hiện như sau:

 • Tại cửa sổ làm việc Quản lý(1) của CRM Bizfly => bấm Nhân viên(2) => chọn “Danh sách nhân viên”(3)

 • Cửa sổ danh sách nhân viên mở ra. Bấm biểu tượng cài đặt(1) tương ứng với nhân viên cần gán => chọn Sửa thông tin(2)

 • Trong cửa sổ cập nhật thông tin. Bấm vào mục Số máy lẻ PA(1), lựa chọn số máy lẻ cần gán cho nhân viên sau đó bấm “Lưu lại” để hoàn tất.

4. Thực hiện cuộc gọi trên CRM Bizfly

 • Truy cập vào Bizfly Marketing => Khách hàng => Tất cả Khách hàng
 • Bấm chọn khách hàng cần thực hiện cuộc gọi.
 • Tại cửa sổ chi tiết thông tin khách hàng, bấm chuyển sang tab “Call”(1), bấm vào số điện thoại của khách hàng (2) để mở cửa sổ cuộc gọi.

 • Tại cửa sổ cuộc gọi, bấm chọn số máy lẻ gọi đi của tổng đài PA (1). Bấm “Thực hiện cuộc gọi”(2) để bắt đầu thực hiện cuộc gọi.