Hướng dẫn tích hợp Tổng đài trên CRM Bizfly

Các tổng đài đã hỗ trợ

 

  1. Tổng đài VCCLOUD Call Center: Tìm hiểu dịch vụ tại đây: https://bizflycloud.vn/call-center
  2. Tổng đài Stringee: https://stringee.com/
  3. Tổng đài VFone: https://vfone.vn/ 
  4. Tổng đài Cloud Fone: https://www.cloudfone.vn/ 
  5. Tổng đài CMC: Tìm hiểu dịch vụ tại đây: https://cmctelecom.vn/
  6. Tổng đài PA(Pavietnam): Tìm hiểu dịch vụ tại đây: https://www.pavietnam.vn/
  7. Tổng đài OMICALL: Tìm hiểu dịch vụ tại đây: https://omicall.com/
  8. Tổng đài Callio: Tìm hiểu dịch vụ tại đây: https://client.callio.vn/
  9. Tổng đài VoiP24h: Tìm hiểu dịch vụ tại đây: https://voip24h.vn/