Hướng dẫn kết nối tổng đài VFone

Hướng dẫn kết nối tổng đài VFone với hệ thống CRM Bizfly