Hướng dẫn kết nối tổng đài VCC

+ Trước tiên, người dùng phải đăng ký sử dụng tổng đài VCC của VCcloud cung cấp. Sau khi đăng ký xong sẽ được bên tổng đài cung cấp 1 mã (Mã Token), mã này dùng để kết nối với hệ thống CRM Bizfly.

+ Để cài đặt kết nối tổng đài VCC (Mới), thực hiện như sau:

1. Truy cập vào cửa sổ cài đặt tổng đài.

Có 2 cách để truy cập vào cửa sổ danh sách Tổng đài tích hợp

Cách 1: Truy cập vào hệ thống CRM Bizfly theo đường link: https://appcrm.bizfly.vn

 • Bấm chọn mục “Call, Tổng đài”

 • Trên menu bấm chọn “Cài đặt”

Cách 2: Tại cửa sổ làm việc CRM Bizfly. Bấm chuyển sang tap “Quản lý”(1)

 • Tại cửa sổ làm việc Quản lý(1) => bấm Cài đặt(2) => chọn “Các ứng dụng tích hợp”(3)

 • Tại cửa sổ Danh sách các ứng dụng tích hợp, Kéo xuống dưới cùng sẽ thấy mục TÍCH HỢP CÁC TỔNG ĐÀI. Trong khung này bấm vào “Xem chi tiết” của một tổng đài bất kỳ để chuyển sang mục Cài đặt tổng đài

2. Cấu hình kết nối tổng đài VCC với CRM Bizfly

+ Tại cửa sổ cấu hình tổng đài, thực hiện như sau (Hình dưới)

 • (1)Bấm chọn vào tổng đài VCC (mới)
 • (2)Chọn Tab Thông tin tích hợp
 • (3)Điền API Key (API Key này do VCC cung cấp khi đăng ký sử dụng tổng đài)
 • (4)Bấm “Cập nhật”

+ Để xem thông tin về số hotline và số máy lẻ. Tại cửa sổ cấu hình tổng đài, chuyển sang Tab Cấu hình máy lẻ (Agent). Danh sách số hotline và số máy lẻ sẽ được hiển thị tại đây (Hình dưới)

3. Gán số máy lẻ cho nhân sự phụ trách

+ Bước này sẽ gán số máy lẻ cho từng nhân sự trong dự án (Số máy lẻ đã được đồng bộ tự động sau khi thực hiện bước trên)

+ Để gán số máy lẻ cho nhân sự phụ trách trong dự án. (Hình dưới) Tại cửa sổ Cấu hình tổng đài VCC, chuyển sang tab Thông tin máy lẻ (Agent)(1). Bấm chọn số máy lẻ tương ứng với nhân viên cần gán, sau đó chọn số máy lẻ cần gán cho nhân viên (2). Sau khi hoàn tất bấm Cập nhật(3)

4. Thực hiện cuộc gọi trên CRM Bizfly

 • Truy cập vào Bizfly Marketing => Khách hàng => Tất cả Khách hàng
 • Bấm chọn khách hàng cần thực hiện cuộc gọi.
 • Tại cửa sổ chi tiết thông tin khách hàng, bấm chuyển sang tab “Call”(1), bấm vào số điện thoại của khách hàng (2) để mở cửa sổ cuộc gọi.

 • Tại cửa sổ cuộc gọi, bấm chọn số máy lẻ gọi đi của tổng đài VCC Call Center(1). Bấm “Thực hiện cuộc gọi”(2) để bắt đầu thực hiện cuộc gọi.