Hướng dẫn kết nối tổng đài CMC

Bước 1: Khách hàng đăng nhập hệ thống theo đường link my.bizfly.vn

Bước 2: Sau khi đăng nhập chọn dự án và chọn giải pháp BizFly CRM

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống CRM Click Quản lý => chọn Cài đặt => chọn Các ứng dụng tích hợp

Hệ thống sẽ hiện ra danh sách các ứng dụng đã được tích hợp sẵn vào hệ thống BizFly CRM. Để tích hợp tổng đài CMC với hệ thống khách hàng chọn ứng dụng Tổng đài CMC và click vào cài đặt.

Một popup Cấu hình tổng đài CMC hiển thị, Click Tích hợp

Một popup Cấu hình tích hợp tổng đài CRM hiện ra khách hàng Nhập Api-key Domain mà bên tổng đài CMC cung cấp vào rồi Click Kiểm tra và lưu cài đặt.

Hiển thị kết quả sau khi cấu hình xong:

Trường hợp nếu có sự thay đổi lại cấu hình số máy hotline số máy lẻ, khách hàng gửi thông tin cần thay đổi cho bên tổng đài CMC cập nhật, sau đó click Đồng bộ hotline, máy lẻ để hiển thị cấu hình mới.

Bước 4: Khi cấu hình tổng đài thành công, khách hàng vào Quản lý => Nhân viên => Danh sách nhân viên để cấu hình số mảy lẻ cho mỗi tài khoản.

Khách hàng chọn tài khoản cần cấu hình số máy lẻ rồi click vào bánh răng cưa => chọn Sửa thông tin

Sau đó chọn máy lẻ tương ứng với tài khoản rồi chọn Lưu lại

Bước 5: Sau khi cấu hình xong số máy lẻ theo tài khoản, để thực hiện cuộc gọi cho data, nhân viên vào phần quản lý khách hàng => chọn data cần thực hiện cuộc gọi => Xem chi tiết thông tin khách hàng.

Bảng thông tin chi tiết của khách hàng hiện lên, nhân viên chọn hành động call bên cột phải => click vào số điện thoai của khách hàng => popup thực hiện cuộc gọi hiện lên =>nhân viên click thực hiện cuộc gọi để bắt đầu cuộc gọi.

Lúc này, hệ thống sẽ kết nối đến thiết bị cài đặt số máy lẻ (đã cấu hình số máy lẻ tương ứng - ví dụ PhonerLite), Click nghe máy

Cuộc gọi sẽ được kết nối từ số máy lẻ đến số điện thoại khách hàng, người dùng có thể lưu ghi chú cuộc gọi lại (nếu muốn). Sau khi thực hiện xong cuộc gọi thì hệ thống sẽ lưu lại log cuộc gọi kèm file ghi âm cuộc gọi và ghi chú cuộc gọi (nếu có).

Bước 6: Để check lại lịch sử tất cả các cuộc gọi, khách hàng chọn CRM Sale => chọn Sale Activity => chọn Lịch sử cuộc gọi

LƯU Ý: ĐỂ ĐỒNG BỘ LỊCH SỬ CUỘC GỌI CMC VỀ CRM BIZFLY BẠN CÓ THỂ THỰC HIỆN NHƯ SAU:

Vào Danh sách lịch sử cuộc gọi (Chọn CRM Sale => chọn Sale Activity => chọn Lịch sử cuộc gọi). Click Đồng bộ lịch sử cuộc gọi CMC

Hệ thống hiển thị popup Đồng bộ log cuộc gọi CMC. Người dùng chọn thời gian (Trước thời điểm) và số máy lẻ muốn đồng bộ (nếu không chọn số máy lẻ hệ thống sẽ đồng bộ all tất cả các cuộc gọi của các số máy lẻ)  => Click Đồng bộ

Hệ thống thực hiện đồng bộ các log lịch sử cuộc gọi CMC về CRM Bizfly thành công, người dùng click Ok