CRM Marketing

CRM Marketing - Quản lý Khách hàng

Menu chính:

1.Khách hàng => Lưu trữ thông tin khách hàng và các chức năng liên quan đến khách hàng.

2. Ads Audience => Công cụ hỗ trợ quảng cáo.

3. Web Push => Gửi Notification cho khách hàng đăng ký nhận thông báo trên website.

4. SMS Marketing => Chạy các chiến dịch thông báo về điện thoại cho khách hàng.

5. Push Mesage => Gửi thông báo tới khách hàng qua các kênh có sẵn.

6. Form và Survey => Tạo khảo sát, thu thập ý kiến khách hàng.