BizFly CRM có thể lưu trữ những thông tin gì của khách hàng?

Lưu trữ thông tin: Video giới thiệu về việc CRM Bizfly sẽ lưu trữ những thông tin gì của khách hàng.