Company

Company: Dành cho việc quản lý các thông tin về công ty, đối tác. Nó cũng giống việc quản lý thông tin khách hàng, chỉ khác thông tin trong mục này là thông tin về các doanh nghiệp. Mục này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp lớn có phân loại khách hàng đầu cuối, hoặc có khách hàng dạng B2B (Business To Business).

+ Để vào cửa sổ làm việc Company, thực hiện như sau:

  • Tại cửa sổ làm việc CRM Sale(1) => bấm chọn “Company”(2)

  • Danh sách Company mở ra. Tại đây, người dùng có thể thực hiện các tính năng như mục Danh sách khách hàng.